Hars krimpt meer als glas, zodat tussen twee bundels glas de hars iets naar binnen trekt, waarna een zeer klein putje ontstaat.

Hoe dikker de gelcoat is, des te minder treedt dit effect op. Hieruit zien we dus dat een gelcoatlaag niet te dun mag zijn. Te dik is echter ook niet goed, zie sterren en haarscheuren.
Bovendien speelt de tijd die het product in de productiemal blijft een belangrijke rol.
Los je het product te snel uit de mal, dan is de hars nog onvoldoende doorgehard en treedt een grote nakrimping op, die dan niet meer wordt opgevangen door de mal.

Andere mogelijke oorzaken:
* Gelcoatlaag is niet voldoende utigehard.
* Glas/hars lagen zijn te vroeg aangebracht.
* De glas/hars lagen zijn te sterk aangedrukt tijdens het aanbrengen.
* Te hoge temperatuur van de hars. Dit is meestal veroorzaakt door te veel verharder in de hars die daardoor een te hoge piek-exotherm bereikt.