Potlife is de tijd waarin je het materiaal kan verwerken, meestal zit het dan nog in de pot, vandaar potlife. Direct na het aanmaken van de grondstof met verharder gaat deze tijd in en wordt beinvloed door de hoeveelheid verharder en de temperatuur. Na de potlife start de geltijd. Je kan merken dat de potlife voorbij is als de grondstof begint te geleren.